v5.2

PropertyValue
Is bn-lemon:definition of
bn-lemon:gloss
  • Barisan Nasional là một liên minh chính trị lớn ở Malaysia, được thành lập vào năm 1973 như là sự kế thừa cho Alliance.
lemon:language
  • VI
dcterms:license
dc:source
As Turtle As RDF/XML As N-Triple