v5.2

PropertyValue
Is bn-lemon:definition of
bn-lemon:gloss
  • Dahbaʼ Tóhí éí Áshįįh Biiʼtó Hahoodzodi áhootʼéego bił hazʼą́; Dahbatah Haltsoii Áłtsʼíísí Bił Hahoodzo biyiʼdi éí kin haalʼá.
lemon:language
  • NV
dcterms:license
dc:source
As Turtle As RDF/XML As N-Triple