v5.2

PropertyValue
Is bn-lemon:definition of
bn-lemon:gloss
  • L'Hôme-Chamondot là một xã thuộc tỉnh Orne trong vùng Normandie tây bắc nước Pháp.
lemon:language
  • VI
dcterms:license
dc:source
As Turtle As RDF/XML As N-Triple