v5.2

PropertyValue
Is bn-lemon:definition of
bn-lemon:gloss
  • Byggnadsminnen är kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar i Sverige som byggnadsminnesförklarats enligt bestämmelser i kulturmiljölagen.
lemon:language
  • SV
dcterms:license
dc:source
As Turtle As RDF/XML As N-Triple