v5.2

PropertyValue
Is bn-lemon:definition of
bn-lemon:gloss
  • Olaga intrång är i svensk rätt ett brott som innebär att en person obehörigen intränger eller kvarstannar i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg på upplagsplats eller annat sådant ställe.
lemon:language
  • SV
dcterms:license
dc:source
As Turtle As RDF/XML As N-Triple