v5.2

PropertyValue
Is bn-lemon:definition of
bn-lemon:gloss
  • Thành phố Brisbane khu vực chính quyền địa phương có quyền quản lý đối với phần nội thị của vùng đô thị Brisbane, thủ phủ của Queensland, Australia.
lemon:language
  • VI
dcterms:license
dc:source
As Turtle As RDF/XML As N-Triple