bn:02278188n
Noun Named Entity
EN
No term available
SQ
Shkodër, është qytet dhe bashki në Shqipërinë Veriperëndimore e qendra e rrethit dhe qarkut me të njëjtin emër. Wikipedia
Sources