bn:04615698n
Noun Concept
EN
Catalan-Valencian-Balear
CA
Català-valencià-balear és la denominació utilitzada per l’Ethnologue per a la llengua catalana. Wikipedia
Relations
Sources
IS A
COUNTRY
SAID TO BE THE SAME AS