bn:05748857n
Noun Concept
EN
No term available
CS
Skautské středisko je základní organizační jednotkou Junáka – svazu skautů a skautek ČR a je organizační jednotkou tohoto občanského sdružení ve smyslu § 6 odst. Wikipedia
Relations
Sources