bn:06154521n
Noun Concept
EN
sapropelite
AZ
Sapropelitlər - əsasən ibtidai orqanizmlərdən, həmçinin bitki və heyvan qalıqlarından əmələ gəlmiş qazıntı kömür qruplarından biri. Wikipedia
Relations
Sources
Wikidata