bn:06750664n
Noun Concept
EN
No term available
NL
Onder particulier opdrachtgeverschap worden die vormen van woningbouwontwikkeling verstaan waarbij de kopers zelf hun grondkavel kopen of pachten en een architect kiezen om zo met maximale invloed hun woning te realiseren. Wikipedia
Relations
Sources
HAS KIND
PRODUCT OR MATERIAL PRODUCED