bn:14512831n
Noun Concept
EN
No term available
BG
Девненската низина е низина в Североизточна България, Източната Дунавска равнина, област Варна.Низината е разположена в източната част на Източната Дунавска равнина, като на запад достига до подножието на Добринското плато, на север – до южните склонове на Добруджанското плато, на изток – до западните склонове на Франгенското плато и Белославското езеро, на югоизток – до северозападните склонове на Авренското плато, а на юг прехожда в Синделската низина.Дължината на низината от север на юг е около 12 km, максималната ѝ ширина от запад на изток около 8. Wikipedia
Relations
Sources
IS A
COUNTRY