bn:14514597n
Noun Named Entity
EN
No term available
BG
Драгановските височини е платовидно възвишение в Северна България, Средната Дунавска равнина, в Област Велико Търново.Драгановските височини се издигат в най-югоизточната част на Средната Дунавска равнина, на границата с Източната Дунавска равнина и са разположени между реките Янтра и Стара река на запад и юг и Голяма река на югоизток, а на север продължават плавно в хълмистата част на Дунавската равнина.Височините представляват дълъг около 17 км рид от северозапад на югоизток, а ширината му от север на юг е около 5 – 6 км. Wikipedia
Relations
Sources
IS A
COUNTRY
LOCATED ON TERRAIN FEATURE