bn:14941937n
Noun Concept
EN
Vegliot
HR
krčkoromanski dijalekt, izumrli zapadnoitalski dijalekt dalmatskog, kojim su na otoku Krku govorile skupine stočarskih morlačkih Vlaha. Wikipedia
Relations
Sources
Wikidata
EN