bn:15208853n
Noun Concept
EN
kiss teeth  suck teeth
CA
tocar o arriar l'ase és un element de comunicació no verbal que consisteix en un clic alveolar, ço és, fer petar la llengua aplicant-la a la part anterior del paladar i abaixant-la de cop per a produir un so explosiu sord. Wikipedia
Relations
Sources
Wikidata
Wikidata Alias