bn:27280922n
Noun Named Entity
EN
No term available
NL
De Nederlandse Triage Standaard is een Nederlandse methodiek waarmee professionele zorgverleners ondersteund worden in het snel en doeltreffend bepalen van de urgentie en juiste medische vervolgactie. Wikipedia
Relations
Sources