bn:02650825n
Noun Named Entity
EN
No term available
NL
Het Dolgaans is een Turkse taal met ongeveer 5000 sprekers. Wikipedia
Sources