bn:00041143n
Noun Named Entity
Categories: 1221 establishments in Europe, Nizhny Novgorod, All articles needing additional references, Populated places on the Volga, Nizhegorodsky Uyezd
EN
Gorky  Nizhny Novgorod  Gorki  Gorkiy  Nizhni Novgorod
EN
Geonames
Definitions
Relations
Sources
EN
Nizhny Novgorod, colloquially shortened to Nizhny, formerly known as Gorky, is the administrative centre of Nizhny Novgorod Oblast and the Volga Federal District. Wikipedia
Capital of Volga Federal District, Russia Wikidata
The fourth largest city in Russia. It is the economic and cultural center of the vast Volga-Vyatka economic region, and also the administrative center of Nizhny Novgorod Oblast and Volga Federal District. OmegaWiki
A city, the administrative center of Nizhny Novgorod Oblast, Russia, the fourth-largest in the country by population. Wiktionary