bn:00663272n
Noun Named Entity
Categories: Metropolitan Copenhagen, Municipalities of Denmark, Albertslund Municipality
EN
Albertslund Municipality  Albertslund
EN
Albertslund Municipality is a municipality in Region Hovedstaden on the island of Zealand in eastern Denmark. Wikipedia
Geonames
Definitions
Relations
Sources
EN
Albertslund Municipality is a municipality in Region Hovedstaden on the island of Zealand in eastern Denmark. Wikipedia
BabelNet
Wikipedia Redirections