bn:00663662n
Noun Named Entity
Categories: Municipalities of Denmark, Metropolitan Copenhagen, Rødovre Municipality
EN
Rødovre Municipality  Lavere Grundskyld  Rodovre, Denmark  Rodovre Municipality  Rødovre Kommune
EN
Rødovre Kommune is a municipality in Region Hovedstaden on the island of Zealand in eastern Denmark. Wikipedia
Geonames
Definitions
Relations
Sources
EN
Rødovre Kommune is a municipality in Region Hovedstaden on the island of Zealand in eastern Denmark. Wikipedia