bn:00696052n
Noun Concept
EN
No term available
SQ
Një organizatë ndërqeveritara ose organizatë qeveritare ndërkombëtare është një organizatë e përbërë kryesisht shtetet e pavarura, ose nga organizata të tjera ndërqeveritare. Wikipedia
Sources