bn:00848908n
Noun Concept
EN
No term available
SK
Rímskokatolícka teológia uznáva právo i hranice rozumu, ktorý i napriek tomu, že nemôže získať nijaký dokonalý vhľad do tajomstva viery, môže predsa len dosiahnuť určitý vhľad prostredníctvom porovnania s prirodzenými poznatkami, s odkazom na suvislosť právd viery medzi sebou navzájom a s existenčným cieľom človeka. Wikipedia
Sources