bn:01518633n
Noun Concept
Categories: Turkish folklore, Turkish culture, Folklore stubs, Turkish cuisine stubs, Greek folklore
EN
kolot
EN
Kolot is a bun eaten in Trabzon in Turkey. Wikipedia
Definitions
Relations
Sources
EN
Kolot is a bun eaten in Trabzon in Turkey. Wikipedia
Wikipedia
EN
Wikidata
EN