bn:01626287n
Noun Named Entity
Categories: Vietnamese-language encyclopedias, 2005 books, Vietnamese encyclopedias, Encyclopedia stubs, Vietnamese online encyclopedias
EN
Encyclopedic Dictionary of Vietnam  Từ điển bách khoa toàn thư Việt Nam  Encyclopedia of Vietnam  Từ dien Bach khoa toan thu Viet Nam  Từ dien Bach khoa Viet Nam
EN
Từ điển bách khoa Việt Nam is a state-sponsored Vietnamese language encyclopedia that was published in Vietnam in 2005. Wikipedia
Definitions
Relations
Sources