bn:02827369n
Noun Named Entity
Categories: Swiss law, Legal entities
EN
Swiss association  Verein  a Swiss verein  association in Switzerland  Swiss Verein
EN
A Swiss association is a type of corporation in Swiss law. Wikipedia
Definitions
Relations
Sources
EN
A Swiss association is a type of corporation in Swiss law. Wikipedia
Legal structure in Swiss law Wikidata
Wikipedia
Wikidata
Wikipedia Redirections