bn:03960845n
Noun Named Entity
EN
No term available
CA
El Palazzo della Ragione era, en l'època medieval, l'edifici utilitzat pel desenvolupament de l'administració pública de la vida ciutadana. Wikipedia
Relations
Sources