bn:03969406n
Noun Named Entity
EN
Chevratte
HY
Շևրատ, կամ Ֆորժի վտակ, բելգիական վտակ, հոսում է բելգիական Լյուքսեմբուրգով, որը պատկանում է Մաասի ավազանին։ Wikipedia
Relations
Sources
IS A
COUNTRY
DRAINAGE BASIN
LOCATED IN THE ADMINISTRATIVE TERRITORIAL ENTITY
MOUTH OF THE WATERCOURSE
Wikidata