bn:04018515n
Noun Concept
EN
legal fact
BG
Юридическият факт е факт от действителността, установен в хипотезата на правната норма. Wikipedia
Relations
Sources
Wikidata
Wikidata Alias