bn:04059420n
Noun Concept
EN
administrative procedure
SQ
Protokolli administrative është një akt administrativ, dokument me të cilën paraqitet rrjedha e një procesi në bazë të ligjeve shtetrore. Wikipedia
Relations
Sources