bn:04063436n
Noun Concept
EN
geomorphological region
CS
Geomorfologická oblast je jednotka páté úrovně v hierarchickém geomorfologickém členění povrchu Země v podobě, v jakém se toto členění obvykle uplatňuje v Česku. Wikipedia
Relations
Sources