bn:04063438n
Noun Concept
EN
geomorphological subsystem
CS
Geomorfologický subsystém je jednotka druhé nejvyšší úrovně v hierarchickém geomorfologickém členění povrchu Země v podobě, v jakém se toto členění obvykle uplatňuje v Česku. Wikipedia
Relations
Sources