bn:04063441n
Noun Concept
EN
geomorphological district
CS
Geomorfologický okrsek je jednotka osmé úrovně v hierarchickém geomorfologickém členění povrchu Země v podobě, v jakém se toto členění obvykle uplatňuje v Česku. Wikipedia
Relations
Sources