bn:04066298n
Noun Concept
EN
archive document
CS
Archiválie je dokument uchovávaný v archivu, tradičně obvykle písemnost, ale může to být vlastně jakékoliv datové médium. Wikipedia
Relations
Sources
IS A
PART OF
DIFFERENT FROM
Wikidata