bn:04066444n
Noun Concept
EN
natural physical object
CS
Přírodnina je hmotná součástka živé nebo neživé přírody a objekt přírodovědného zkoumání. Wikipedia
Relations
Sources