bn:04079738n
Noun Concept
EN
rights policy
ET
Õiguspoliitika on riigi- ja omavalitsusorganite teaduslikult põhjendatud, järjepidev ja süsteemne tegevus eesmärgiga luua tõhus õigusliku reguleerimise mehhanism, tsiviliseerida õiguslike vahendite kasutamist selliste eesmärkide saavutamisel nagu inim- ja kodanikuõiguste ja -vabaduste kõige täielikum tagamine, distsipliini, seaduse ja korra tugevdamine, õigusliku riikluse kujunemine ja õiguskultuuri ning ühiskonna ja üksikisiku elu kõrge tase. Wikipedia
Relations
Sources