bn:04080519n
Noun Concept
EN
Catalan philology
CA
La filologia catalana és la branca de la filologia que s'ocupa de l'estudi de la llengua catalana i la literatura catalana. Wikipedia
Relations
Sources