bn:04133650n
Noun Concept
EN
patrice
BG
Patricius е висока почетна титла през късната античност, която по времето на Константин Велики се дава на най-близките на императора. Wikipedia
Relations
Sources
IS A
DIFFERENT FROM
TIME PERIOD
Wikidata
EN