bn:04135778n
Noun Concept
EN
functionality  operability  operable condition  operable state  usability
NL
Functionaliteit is de geschiktheid van een product, apparaat of van computerprogrammatuur om zekere gewenste taken met voldoende kwaliteit, dus doeltreffend, uit te voeren. Wikipedia
Relations
Sources