bn:04172389n
Noun Named Entity
EN
Non-Alpine Central Europe
CS
Hercynský systém je jeden ze dvou geomorfologických systémů, které se podílejí na geomorfologickém členění Česka. Wikipedia
Relations
Sources