bn:04229235n
Noun Concept
EN
saturated solution
AZ
Doymuş məhlul — mövcud şəraitdə həll olmuş maddə ilə sabit kimyəvi tarazlıqda olan məhlul. Wikipedia
Relations
Sources