bn:04499800n
Noun Concept
EN
Grand Cordon
NL
Het grootlint is een van de mogelijke versierselen van een ridderorde of, zoals in de Belgische Leopoldsorde, een aanduiding van een hoge graad in de orde. Wikipedia
Relations
Sources