bn:04522567n
Noun Concept
EN
No term available
NO
Skipreide var en administrativ oppdeling av Norge i geografisk avgrensede områder der innbyggerne var kollektivt ansvarlige for å bygge, holde, ruste ut og bemanne et leidangsskip. Wikipedia
Relations
Sources