bn:04609247n
Noun Concept
EN
Inner bassins of Catalonia
CA
Les Conques Internes de Catalunya agrupen el vessant oriental de la xarxa hidrogràfica de Catalunya, caracteritzat per incloure els rius que neixen a Catalunya i que finalitzen el recorregut a la Mediterrània, sense desembocar en cap llera intercomunitària. Wikipedia
Relations
Sources