bn:04633370n
Noun Named Entity
EN
Andrew  Anndra
HY
Էնդրյու, հունական ծագում ունեցող Անդրեաս անվան անգլերենախոս երկրներում տարածված ձևն է։ Wikipedia
Relations
Sources
HAS PART
LANGUAGE OF WORK OR NAME
WRITING SYSTEM
Wikidata