bn:04674147n
Noun Concept
EN
verb phrase
GL
As locucións verbais caracterízanse por ser un conxunto de palabras das que como mínimo unha é un verbo, o resto das palabras está tan estreitamente unido ó verbo que sintacticamente o conxunto non é segmentable, de xeito que o núcleo verbal do predicado correspondente é todo o conxunto. Wikipedia
Relations
Sources
IS A
DIFFERENT FROM
SAID TO BE THE SAME AS
SUBJECT HAS ROLE
USE
Wikidata