bn:04854230n
Noun Concept
EN
associate
AF
'n Vennootskap is 'n ooreenkoms tussen minstens twee en hoogstens twintig persone om tot almal se voordeel hul kapitaal, arbeid en bevoegdheid in 'n onderneming saam te voeg en die wins of verlies in 'n ooreengekome verhouding tussen hulle te verdeel. Wikipedia
Relations
Sources
SAID TO BE THE SAME AS
Wikidata