bn:05067876n
Noun Concept
EN
No term available
SK
Teleso má niekoľko podobných definícií : zriedkavo: ľubovoľná hmotná sústava časť hmoty zaberajúca súvislý priestor a ohraničená ľubovoľným počtom plôch Wikipedia
Sources