bn:05068971n
Noun Concept
EN
No term available
CS
Jako dezideráta se v oblasti informační vědy a knihovnictví označují dokumenty, které knihovna zamýšlí pořídit do svého knihovního fondu, jenž však v dané chvíli nejsou dostupné a není je tudíž možné v danou chvíli do knihovního fondu získat. Wikipedia
Relations
Sources