bn:05069002n
Noun Concept
EN
No term available
SK
Voľné slovné spojenie je slovné spojenie, ktoré vzniká v dorozumievacom procese, teda v istej situácii na základe individuálnych lexikálnych významov a s nimi spojenej kompatibility členov slovného spojenia. Wikipedia
Relations
Sources
OPPOSITE OF