bn:05082666n
Noun Concept
EN
language device
SK
Jazykový prostriedok je zvukovo vyjadrený prostriedok, ktorým sa vyjadrujú jazykové vzťahy, napr. Wikipedia
Relations
Sources